Jakie maszyny i urządzenia można wyceniać i w jakim celu?

Wycena to jeden z kluczowych elementów nie tylko podczas procesu sprzedaży i kupna. Takiej czynności może podlegać wiele przedmiotów, w tym także różnego rodzaju maszyny i urządzenia. Czy wszystkie tego typu sprzęty faktycznie podlegają wycenie? W jakim celu prowadzona jest wycena sprzętu i w jaki sposób się to odbywa? Sprawdź i dowiedz się więcej o wycenie urządzeń i maszyn przez rzeczoznawcę.

Maszyny i urządzenia – co można wyceniać?

Pod pojęciem urządzeń i maszyn kryje się zarówno różnego rodzaju sprzęt niezbędny do wykonywania określonych prac fizycznych, jak i inne mechanizmy czy rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji i obróbce różnych materiałów. To również wszelkie produkty techniki służące do wyręczenia człowieka w zrealizowaniu określonego zadania.

Niezależnie od tego, czy mowa o np. o spawarce, podnośniku, całej linii produkcyjnej, urządzeniu transportu bliskiego (suwnica, wozidło, dźwignik, dźwigu osobowym – popularnie nazywany windą), maszynie budowlanej (koparce, spycharce, wiernicy, itp) zaawansowanym robocie kuchennym czy sprzęcie zabytkowym, takie przedmioty można poddawać profesjonalnej wycenie.

W jaki sposób przebiega wycena urządzeń i maszyn?

Pierwszym etapem w dokonaniu wyceny urządzeń i maszyn są oględziny oraz sprawdzenie, w jakim stanie technicznym znajduje się dany sprzęt. To również zebranie kluczowych informacji o danym przedmiocie, jego pochodzeniu czy częstotliwości użytkowania. Kluczowe są takie dane jak model, producent, rok produkcji, przebyte naprawy i uchybienia, a także obecność dodatkowego osprzętu.

Następnie dokonywany jest właściwy opis przedmiotu i analiza parametrów technicznych, co prowadzi do jego wyceny najczęściej w oparciu o metodę porównawczą lub kosztową. Może to być odniesienie do cen obecnych na rynku i ich historycznych wartości w przypadku tożsamych sprzętów lub też z uwzględnieniem urządzeń i maszyn podobnych, alternatywnie nastepuje obliczenie wartości zależne od ceny nowego środka a czasami rónież z uwzględnieniem nowego model obecnego na rynku z uwzględnieniem wystepujących w danym przedmiocie usterek powstałych z powodów funkcjonalnych czy fizycznych (zużycie).

Na ostateczną wycenę urządzeń i maszyn wpływ mają również czynniki ekonomiczne ściśle związane choćby z zaistniałymi zmianami na rynku, w prawie, pojawieniem się lepszych urządzeń czy brakiem surowców, które niezbędne są do działania maszyny. W ostatecznej wycenie istotny może być również aspekt ekologiczny, zmiana obowiązujących przepisów prawnych czy obniżenie popytu i możliwości wykorzystania.

W jakim celu dokonuje się wyceny urządzeń i maszyn?

Wycena urządzeń i maszyn dokonywana jest przez rzeczoznawców zarówno dla klientów indywidualnych, firm, jak i różnego rodzaju organizacji czy instytucji. Głównym celem sporządzenia wyceny maszyny czy urządzenia jest poznanie wartości rynkowej, czyli kwoty, za którą można sprzedać dany sprzęt w sposób sprawiedliwy zarówno dla osoby zbywającej, jak i kupca.

Często też wycenie podlegają różnego rodzaju urządzenia unikatowe i zabytkowe, jak bywa choćby w przypadku samochodów, które stanowią majątek kolekcjonerski.

Innym celem jest określenie wartości środków trwałych firmy dla potrzeb jej przekształcenia, przeniesienia majątku, czy nawet jego przekazania (ta ostatnia forma, jest wykorzystywana w jednostkach publicznych – gdy jednostka publiczna chce przekazać część majątku innej określa jego wartość, która stanowi podstawę rozliczenia między tymi podmiotami).

Potrzebujesz wyceny maszyn? Skorzystaj z usług Rzeczoznawcy maszyn i urządzeń techniki!Jeżeli potrzebujesz uzyskać ekspertyzę uszkodzeń maszyny – Zadzwoń do nas. Profesjonalnie zajmiemy się Twoją sprawą.Zadzwoń teraz

Nierzadko zdarza się, że wycena służy określeniu wartości dla celów zabezpieczenia wierzytelności w trakcie rozpoczyniania prac kontraktowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Niektórzy klienci wyceniają maszyny u siebie eksploatowane dla potrzeb refinansowania np. w formie leasingu zwrotnego, czy zabezpieczenia kredytu bankowego.

Równie częstym powodem dokonywania wyceny, jest ustalenie wartości rynkowej lub wartości odtworzeniowej dla potrzeb zawarcia umowy ubezpieczenia. Wówczas taka wartość jest podstawą do dalszych obliczeń w procesie likwidacji szkody.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej wyceny maszyn i urządzeń?

Warto zdecydować się na profesjonalną wycenę, aby znać walory i wartość posiadanego przedmiotu i móc obserwować, jak zmienia się ona w czasie. W wielu przypadkach eliminuje to problem identyfikacji stanu przedmiotu wycenianego w przypadku oferowania go na rynku wtórnym, pozwala znaleźć szybciej, lepiej zoorientowanych kontrachentów, a dla kupującego pozwala na podjęcie świadomej decyzji.

Sporządzenie wyceny maszyn przez rzeczoznawców pozwala też zabezpieczyć się przed zapłaceniem znacznie wyższej kwoty, niż w rzeczywistości warty jest dany przedmiot. To często podstawa do skutecznych negocjacji warunków umowy związanych z zakupem, jak i sprzedażą.