Podsumowanie XII Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej – CZ.2

Główna część sprawozdania z konferencji – które dostępne jest tutaj – odnosiła się przede wszystkim do tematów dotyczących przyszłości motoryzacji. Jednak w ramach spotkania pojawiły się również bieżące problemy branży motoryzacyjnej, którym wychodzą naprzeciw rzeczoznawcy.

Problemy związane z pojazdami zabytkowymi

Jednym z istotnych problemów, na które zwracamy uwagę, jest niejednoznaczność wytycznych dla pojazdów zabytkowych. Problem ten poruszał m.in. kolega Piotr Kawałek (Oldtimerbazar). Jednym z problemów jest nazewnictwo. W zależności od źródła możemy mówić, że pojazd jest:

  1. Historyczny – wg. Ustawy z dnia 23-05-2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych
  2. Zabytkowy – wg. Ustawy z dnia 20-06-1997 – Prawo o ruchu drogowym
  3. Kolekcjonerski – kryteria wyznaczone przez WUOZ, różnorodne dla województw
  4. Muzealny – wg. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
  5. Kolekcjonerski silnikowy – Wspólna TARYFA Celna – dział 97 – Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
  6. Mechaniczny co najmniej 30-letni – rozporządzenie Rady EWG 1987 nr 2658/87

Współpraca w zakresie regulacji dla pojazdów zabytkowych

W ramach prowadzonych rozmów zobowiązaliśmy się pomóc i wspólnie pracować nad wypracowaniem stanowiska w sprawie pojazdów zabytkowych. W naszej ocenie niezbędne mogą okazać się rozmowy z przedstawicielami władzy ustawodawczej i Konserwatorami zabytków, tak aby wypracować odpowiednie standardy na rynku. Wierzymy, że odpowiednie działania pozwolą uporządkować rynek i ułatwić dostęp do posiadania statusu pojazdu zabytkowego pojazdom, które na to zasługują.

Dane rynkowe w pracy rzeczoznawców samochodowych

W pracy rzeczoznawcy samochodowego istotną rolę pełnią także wszelkiego rodzaju dane rynkowe. W związku z tym na kanwie prezentacji przedstawiciela Stowarzyszenia Poleksmot – Adama Klusa – rozgorzała dyskusja dotycząca specyfiki pracy serwisów naprawczych. Główny temat skupiał się na technologicznym czasie naprawy, ale również na kierunkach kształtowania cen na rynku. Temat ten jest nam bliski.

Ogólnopolskie Badanie Stawek w Serwisach Naprawczych

W związku z tym, wraz z grupą kilku innych rzeczoznawców, jak również przy udziale Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKSPERTMOT, objęliśmy wsparciem i patronatem Ogólnopolskie Badanie Stawek w Serwisach Naprawczych.

Projekt pod nazwą JAKA STAWKA to ogólnopolskie badanie, które ma na celu zebranie i analizę danych dotyczących stawek za roboczogodzinę naprawy w serwisach naprawczych w różnych regionach kraju.

Cele i pierwsza edycja badania JAKA STAWKA

Pierwsza edycja badania koncentruje się na pozyskaniu szczegółowych informacji z rynku motoryzacyjnego, co pozwoli na stworzenie dokładnej mapy stawek stosowanych w Polsce. Badanie skierowane jest do serwisów naprawczych oraz specjalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą poznać aktualne trendy cenowe.

Dzięki projektowi „Jaka Stawka” użytkownicy po wprowadzeniu odpowiednich danych otrzymają informację o obowiązujących stawkach w kraju, z wynikiem dopasowanym według marki pojazdu. Użytkownik wprowadzając swoją stawkę otrzyma informację, jak plasuje się ona na rynku pośród już zebranych stawek naprawczych.

Badanie dostępne jest pod adresem www.jakastawka.pl

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z projektem i udziału w badaniu.