Szkoda Całkowita Po Wypadku Samochodowym: Jakie Kroki Podjąć i Jak Uzyskać Sprawiedliwe Odszkodowanie?

W życiu zdarzają się sytuacje, które niewątpliwie należą do przykrych i stresujących. Jednym z przykładów jest wypadek komunikacyjny, w którym samochód ulega poważnym uszkodzeniom. Co jednak, gdy koszty naprawy znacznie przekraczają wartość pojazdu? W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie kroki podjąć i kiedy można mówić o szkodzie całkowitej oraz jaką rolę w tym procesie odgrywa rzetelna opinia rzeczoznawcy samochodowego.

Zapraszamy do lektury, która pomoże Ci zrozumieć, jakie czynniki brane są pod uwagę podczas wyceny szkody i jak dochodzić swoich praw gdy uważasz, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferuje zaniżone odszkodowanie.

Uszkodzony pojazd - szkoda całkowita. Jakie masz rozwiązania?

Kiedy Mówimy o Szkodzie Całkowitej?

Szkoda całkowita to termin, który często pojawia się w kontekście wypadków samochodowych. Co to oznacza? W przypadku likwidacji szkody z tytułu Ubezpieczenia OC PPM – jeśli koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przewyższają 100% jego wartości, towarzystwo ubezpieczeniowe może ogłosić szkodę całkowitą. Wówczas konsekwencją jest wypłata odszkodowania w wysokości różnicy między wartością samochodu przed wypadkiem a wartością wraku.

W przypadku likwidacji pojazdu z tytułu ubezpieczenia AC odpowiednie wartości i sposoby postępowania wynikają z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Mogą się zatem różnić w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Istotna jest wówczas prawidłowa analiza OWU.

Dlaczego Warto Zwrócić Się do Rzeczoznawcy Samochodowego?

W przypadku szkody całkowitej, warto skonsultować się z rzeczoznawcą samochodowym. Dlaczego? Profesjonalna wiedza i doświadczenie rzeczoznawcy samochodowego mogą być kluczowe dla uzyskania sprawiedliwego odszkodowania. Niestety, pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych czasem próbują ograniczyć wypłatę odszkodowania, co może skutkować niedostatecznymi środkami na naprawę lub zakup nowego pojazdu. Od takiej decyzji możesz się odwołać.

Skorzystaj z usług Rzeczoznawcy Samochodowego!Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i zapewnią Ci kompleksowe wsparcie. Skontaktuj się z nami, a pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.Zadzwoń teraz

Rzeczoznawca samochodowy przeprowadza kompleksową analizę szkody, uwzględniając następujące czynniki:

  1. Analiza dokumentacji szkody: Wszystkie ustalenia są dokumentowane w aktach szkody, które stanowią podstawę do określenia odszkodowania. To na jego podstawie TU dokonuje określenia wartości pojazdu i kosztów naprawy. Analiza kosztorysu przez Rzeczoznawcę to podstawa do dalszych czynności.
  2. Wycena wartości pojazdu: Rzeczoznawca analizuje indywidualne cechy pojazdu, takie jak marka, moc silnika, czy stan techniczny. Te informacje mają wpływ na wycenę pojazdu w systemie Info-Ekspert lub EuroTax oraz dalsze ustalenie wartości szkody.
  3. Stopień Uszkodzenia Pojazdu: Kolejnym krokiem jest ocena stopnia uszkodzenia samochodu. To na jego podstawie określane są koszty naprawy. Do wyliczenia kosztów naprawy najczęściej stosuje się system Audatex.
  4. Ustalenie Kosztu Naprawy: Rzeczoznawca sprawdza, czy koszty naprawy są wskazane prawidłowo. Dokonuje kosztorysowania szkody ustalając czy nie przewyższają wartości rynkowej pojazdu. Jeśli tak, istnieje duża szansa na ogłoszenie szkody całkowitej.

W celu przygotowanie się do odwołania zapoznaj się również z naszym artykułem odnośnie analizy kosztorysu szkody.

Jak Dochodzić Swoich Praw przy Szkodzie Całkowitej?

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosiło szkodę całkowitą, masz prawo do odwołania się od tej decyzji. Ważne jest, abyś działał zgodnie z określonymi procedurami i terminami.

  1. Zweryfikuj Terminy: Po pierwsze, sprawdź dokładnie, jakie terminy obowiązują w Twoim przypadku. W przypadku kolizji drogowej oraz ubezpieczenia OC masz maksymalnie 3 lata na złożenie odwołania. Przy Auto Casco decydują zapisy OWU.
  2. Przygotuj Uzasadnienie: Kluczowym elementem odwołania jest uzasadnienie wniosku. W nim powinny znaleźć się argumenty przemawiające na Twoją korzyść, starannie przedstawione w taki sposób, aby ubezpieczyciel wziął je pod rozwagę. Opinia Rzeczoznawcy jest wielce pomocna.
  3. Dostarcz Dokumenty: Do wniosku odwoławczego dołącz wszelkie dowody potwierdzające Twoje wątpliwości co do wyliczonych szkód. Mogą to być zdjęcia, rachunki za naprawę, czy dokumentacja dotycząca samochodu – w tym opinia rzeczoznawcy samochodowego.

Podsumowanie

W momencie, gdy samochód ulega poważnym uszkodzeniom, a koszty napraw przewyższają jego wartość, warto działać z rozwagą i zrozumieniem procesu likwidacji szkody. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego oraz dokładne zapoznanie się z procedurami odwoławczymi mogą pomóc Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie. Działając zgodnie z prawem i posiadając rzetelną wiedzę, masz znacznie większe szanse na uzyskanie uczciwego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej po wypadku samochodowym.

Nie bój się dochodzić swoich praw i dbać o swoje interesy.