Sprawozdanie z Konferencji Pojazdów Zabytkowych cz.1

W dniach 3-4 czerwca odbyła się konferencja szkoleniowa na terenie Biura Rekonstrukcyjno – Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej Pana kapitana Zbigniewa Nowosielskiego, w miejscowości Ptaki, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Program szkolenia obejmował szeroki zakres dotyczący tematyki związanej z pojazdami zabytkowymi.

Wizytę na konferencji, jako Rzeczoznawcy Universum Bv6, rozpoczęliśmy już dzień wcześniej, dzięki czemu był czas aby podziwiać piękną okolicę, ale również spędzić czas na milej rozmowie z innymi kolegami rzeczoznawcami.

Rozpoczęcie pierwszego dnia konferencji było związane z przybyciem pięknie zachowanych zabytkowych pojazdów – samochodu strażackiego STAR 20 oraz ciągnika URSUS C-330.

Zabytkowy STAR 20

Pojazd zabytkowy – biała karta i wniosek o wpis do ewidencji

O godzinie 10:00 rozpoczęło się szkolenie, które rozpoczął rzeczoznawca, pan Tomasz Skrzeliński. W jego wykładzie omawiane były zasady tworzenia kart ewidencyjnych, które są przekazywane do Urzędu Konserwatora Zabytków. Prezentacja wykonanych kart zakończyła się dyskusją na temat kryteriów oceny stopnia oryginalności badanego zabytku, co jak zwykle wzbudziło wiele emocji i podzieliło uczestników.

Ważną dyskusję podjęto w kontekście kryterium 75% oryginalności pojazdu zabytkowego, od którego odstępstwo powinno być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to sytuacji, gdy pojazd jest niezwykle nietypowy, został wyprodukowany w ograniczonych ilościach, a także gdy istnieją problemy z dostępnością części, co wymagało przeróbek, korzystania z części z innych pojazdów lub tworzenia części własnymi siłami. Szczególnym przypadkiem są również pojazdy, które były modyfikowane ze względu na wykorzystanie w sporcie lub przewóz ważnych osób. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat.

Motoryzacja na ziemiach polskich

Podczas kolejnego wykładu omówiono początki motoryzacji na ziemiach polskich w okresie od 1896 do 1914 roku. Prelegent, pan Tomasz Szczerbicki, przybliżył nam tamten czas, skupiając się głównie na pojazdach zarejestrowanych w zaborze rosyjskim, na terenach Kongresówki. Na podstawie własnych badań, wywiadów oraz analizy historycznych dokumentów, ustalono, że pierwszy samochód został zarejestrowany w Polsce w 1896 roku, a pierwszy motocykl w 1898 roku. Niestety nie udało się ustalić marek tych pojazdów.

W latach 1901-1913 liczba zarejestrowanych samochodów wzrastała rokrocznie, choć w porównaniu z obecnymi czasami, kiedy w ciągu roku rejestruje się kilkaset tysięcy pojazdów, w 1913 roku zarejestrowano tylko 217 samochodów.

Na początku XX wieku podjęto nieśmiałe próby budowy polskich samochodów, takich jak krakowski STAR czy pojazd skonstruowany przez mechanika i pilota Stanisława Supniewskiego z Warszawy.

Niestety, większość tych prób budowy samochodów brutalnie przerwała I wojna światowa.

Zajęcia praktyczne z mechaniki pojazdów zabytkowych

W trakcie konferencji prezentowano również pojazdy zabytkowe oraz prowadzono praktyczne zajęcia z dziedziny mechaniki. Doświadczony specjalista, pan Krzysztof, którego z wielką serdecznością pozdrawiamy, przedstawił praktyczne wskazówki dotyczące regulacji luzu zaworowego w silniku. W tym konkretnym przypadku skupiliśmy się na silniku sześciocylindrowym marki Opel, pochodzącym sprzed II wojny światowej. Ten silnik charakteryzuje się dolnozaworowym układem rozrządu. Do przeprowadzenia regulacji niezbędne są trzy różne klucze płaskie, do użycia których – jak żartobliwie zauważył pan Krzysztof – brakuje nam jeszcze jednej ręki.

W pierwszej kolejności należy ustawić zawory ssące i wydechowe w zamkniętej pozycji. Następnie poluzować nakrętkę kontrującą na trzpieniu popychacza. Za pomocą nakrętek regulacyjnych oraz szczelinomierza, dopasowuje się luz pomiędzy zaworem a popychaczem, tak aby szczelinomierz swobodnie poruszał się między nimi, ale jednocześnie odczuwalne były lekkie opory. Praca ta wymaga dużego doświadczenia i wyczucia, ponieważ nawet minimalne przekręcenie śruby może naruszyć wcześniej ustalony luz.

Regulacja luzu zaworowego jest zadaniem precyzyjnym, które należy wykonywać ostrożnie i dokładnie. Właściwe ustawienie luzu zaworowego ma istotny wpływ na wydajność i trwałość silnika, dlatego wymaga ono specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Skanowanie 3D w rekonstrukcji pojazdów zabytkowych

Podczas kolejnego wykładu przedstawiono metodę skanowania 3D, która została omówiona w ramach szkolenia. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu technologii optycznej, gdzie skaner składa się z kamer oraz projektora. Proces rozpoczyna się od skierowania wiązki lasera na obiekt, który ma zostać zeskanowany. Następnie odbita wiązka trafia do kamer, które rejestrują sygnał i przetwarzają go na zbiór punktów. Ten zbiór punktów ma za zadanie przedstawić wizualizację badanego przedmiotu.

Metoda skanowania 3D znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak prace badawcze, projektowanie i rekonstrukcje. Jest ona szczególnie użyteczna w przemyśle ciężkim, lotniczym, budownictwie, komputerowej grafice oraz w dziedzinie motoryzacji, która nas interesuje.

W ramach omawianego szkolenia, przedstawiono przykład zastosowania tej technologii do wykonania dokumentacji technicznej elementów polskiego czołgu lekkiego TKS. Poprzez zeskanowanie oryginalnych elementów czołgu, możliwe było uzyskanie precyzyjnej cyfrowej dokumentacji technicznej, co umożliwiło rozpoczęcie seryjnej produkcji tych elementów.

Pierwszy dzień szkolenia zakończony został atrakcyjnymi pokazami, związanymi z pojazdami zabytkowymi. Zaproszeni wykładowcy oraz goście prezentowali również swoje pojazdy zabytkowe, takie jak motocykle Sokół, Ural, Moto Guzzi czy BMW.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników. Krótkie sprawozdanie z drugiego dnia konferencji pojawi się w kolejnych wpisach.

Zdjęcia z konferencji