Kim jest biegły sądowy?

Wielu Klientów zgłaszających się do nas w celu realizacji opinii zadaje pytanie o możliwość wydania ekspertyzy przez biegłego sądowego. W tym wpisie wyjaśniamy kim jest biegły sądowy i dlaczego nie posługujemy się tym tytułem na co dzień wykonując naszą pracę.

Biegli sądowi - Rzeczoznawcy Universum

Biegły sądowy – kto to?

Biegły sądowy w Polsce to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę lub umiejętności w określonej dziedzinie, które są wykorzystywane przez sądy w procesach sądowych. Biegłych sądowych można znaleźć w różnych dziedzinach. Przykładem tych dziedzin są inżynieria, maszynoznawstwo, technika samochodowa – czyli zakres, którym zajmują się Rzeczoznawcy Universum Bv6.

Biegli sądowi pełnią rolę niezależnych ekspertów, którzy są powoływani przez sąd w celu udzielenia opinii lub ekspertyzy w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy. Są odpowiedzialni za dostarczenie sądom rzetelnych, niezależnych i kompetentnych informacji, które pomagają w procesie rozstrzygania spraw. Wielokrotnie są to sprawy o szerokim zakresie, skomplikowane, na pograniczu różnych specjalizacji.

Rola biegłych sądowych

Biegli sądowi mają ważną rolę w procesie sądowym, ponieważ ich opinie i ekspertyzy mogą mieć istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Ważne jest, aby biegli byli obiektywni, niezależni i opierali się na solidnej wiedzy naukowej lub zawodowej w swojej dziedzinie. Zadaniem Biegłego jest przede wszystkim wyjaśniać dla potrzeb Sądu, a nie wydawać osądy. Dowód z opinii podlega ocenie w ramach postępowania, a organ procesowy dokonuje oceny przydatności na tle całokształtu postępowania.

Potrzebujesz rzeczoznawcy?Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i zapewnią Ci kompleksowe wsparcie.Zadzwoń teraz

Kiedy można posługiwać się tytułem biegłego sądowego?

Ważne jest to, że prawo posługiwania się tytułem biegłego sądowego przysługuje wyłącznie do sporządzania opinii dla potrzeb sądu i organów prowadzących postępowanie karne przygotowawcze (policja, prokuratura). Dodatkowo tylko wówczas, gdy dany rzeczoznawca zostanie powołany w danej sprawie, a nie w przypadku, kiedy wykonuje opinię prywatną.

Odpowiadając na pytanie zawarte we wstępie tego wpisu – nasi rzeczoznawcy opiniują na potrzeby sądów, prokuratur, policji itp. Jednak tytułem biegłego sądowego podpisać się na opinii można tylko wtedy, kiedy w danej sprawie biegłym – w zależności od rodzaju postępowania – powoła sąd lub prokurator. Jeżeli jednak – jako zamawiający opinię – chcieliby Państwo uzyskać podpis biegłego sądowego, to nie będzie to możliwe.

Nie oznacza to, że taka opinia jest w jakimkolwiek stopniu gorsza.

Powołanie biegłego sądowego

W Polsce proces powoływania biegłych sądowych regulują Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks postępowania karnego. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Kadencja biegłego wynosi 5 lat i upływa z końcem roku kalendarzowego. Liczba kadencji oraz wiek nie są ograniczane przez przepisy.

Biegłych sądowych w konkretnym postępowaniu powołuje się na podstawie wniosku strony lub z inicjatywy sądu. Wniosek o powołanie biegłego musi zawierać uzasadnienie oraz informacje dotyczące specjalizacji i kwalifikacji osoby, którą proponuje się na biegłego.

Czy sposób wykonania opinii przez biegłego sądowego różni się, w odniesieniu do opinii prywatnej?

W pewnych zakresach tak, w innych nie. Odnośnie najważniejszych kwestii już napisaliśmy, teraz skupmy się na samym procesie wykonywania opinii. W przypadku ekspertyz wykonywanych przez rzeczoznawców Universum Bv6 zawsze dokonujemy szerokiej analizy, przygotowania do sprawy, odpowiednich czynności zasadnych w odniesieniu do zadania i celu opinii. A na samym końcu – w zgodzie z najwyższymi standardami –  weryfikacji jakości. Wszystko to aby zachować jeden, spójny jakościowo sposób przygotowania dokumentacji – niezależnie dla kogo opiniujemy.

W opiniach opieramy się na faktach, rzetelnych sposobach ich oceny i najlepszych praktykach. A przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i ciągle podnoszonych kompetencjach naszych rzeczoznawców o różnorodnych specjalizacjach.

Podsumowanie

Liczymy, że ten wpis przybliży specyfikę pracy i opiniowania przez biegłych sądowych dla potrzeb takich instytucji jak sądy, prokuratura czy policja. W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.