Wycena Koparki: Jak wygląda Proces Określania Wartości Rynkowej maszyn?

W dzisiejszym biznesie często stajemy przed pytaniem, jak określić realną wartość techniczną maszyn budowlanych. Klienci zlecają wycenę, mając na celu uzyskanie informacji na temat tego, za ile mogą sprzedać swoją maszynę. Poniżej przedstawiamy szczegółowy proces wyceny koparki, uwzględniający analizę techniczną, wizję lokalną oraz porównanie z rynkiem.

Wycena koparki - na czym polega wycena rzeczoznawcy

Cel wyceny

Kiedy klient decyduje się na wycenę koparki, pierwszym krokiem jest akceptacja zlecenia i ustalenie celu wykonania wyceny, jak również ceny usługi.  

Wartość rynkową maszyn określamy najczęściej w podejściu porównawczym. Celem wyceny jest ustalenie najbardziej realistycznej ceny sprzedaży, opierając się na znajomości cen i trendów rynkowych. Podejście porównawcze opiera się na metodzie cenowo-porównawczej, co ma prowadzić do ustalenia najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaży. Czasami korzystamy także z metody kosztowej (odtworzeniowej) z uwzględnieniem warunków rynkowych i ekonomicznych. Warto zauważyć, że wyceny maszyn dokonuje się inaczej niż wyceny pojazdów.

Po tym etapie przystępuje się do umówienia wizji lokalnej, czyli podstawowego badania jej stanu na dzień wyceny.

Potrzebujesz wyceny maszyn?Skorzystaj z doświadczenia rzeczoznawców maszynowych Universum. Zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły. Profesjonalnie zajmiemy się Twoją sprawą.Zadzwoń teraz

Badanie maszyny przed wyceną

Podczas wizji lokalnej skupiamy się na weryfikacji dokumentów technicznych, parametrów oraz wyposażenia koparki. Elementy takie jak układ hydrauliczny są szczególnie analizowane, co wymaga od kierowcy np. podniesienia się na łyżce dla dokładnej inspekcji. Spisujemy kluczowe informacje, takie jak model, typ, rok produkcji, aktualny właściciel, przebieg, stan kabiny, ilość i stan łyżek, zmianowość pracy, stan opon, historię napraw, oraz sprawdzamy dokumentację serwisową. Cały proces jest dokumentowany fotograficznie.

Analiza rynku maszyn i urządzeń

Po zakończeniu wizji lokalnej przystępujemy do pracy, której efektem jest pełna analiza rynku. Szukamy ofert ruchomości (maszyn) podobnych do wycenianego sprzętu, biorąc pod uwagę parametry techniczne, przebieg, stan techniczny, dodatkowy osprzęt I lokalizację. Jest to szczegółowa analiza, podczas której niejednokrotnie pozyskujemy dodatkowe informacje od zagranicznych oddziałów producenta maszyny.

Najbardziej zbliżone oferty są poddawane ocenie I ewentualnym dodatkowym korektom, uwzględniającym specyfikę analizowanej koparki. Stan techniczny, ilość przeprowadzonych napraw, czy dodatkowe wyposażenie są brane pod uwagę w procesie dopasowania wartości.

Operat szacunkowy – co składa się na wycenę maszyny?

Pierwszy rozdział przygotowanej wyceny zawiera podstawowe informacje, takie jak dane zleceniodawcy, przedmiot wyceny, miejsce wizji lokalnej, cel wyceny, oraz opis metodologii użytej do przeprowadzenia wyceny.

Kolejny rozdział to szczegółowy opis koparki oraz dnia badawczego. Opisane są dane techniczne, zdjęcia oraz dokumentacja fotograficzna I informacje dodatkowe zebrane podczas wizji lokalnej.

Dalej znajdziemy analizę rynku, prezentując wyselekcjonowane oferty maszyn podobnych, dokonane korekty oraz uwzględnione czynniki wpływające na wartość wycenianego sprzętu.

Ostatni rozdział prezentuje wynik końcowy wyceny, czyli określoną wartość rynkową koparki. Dodatkowo, zawiera klauzule dotyczące ewentualnych ograniczeń lub warunków obowiązujących w procesie sprzedaży.

Wycena maszyn, do czego się przydaje?

W procesie wyceny maszyn, dbamy o kompleksową analizę, uwzględniającą zarówno aspekty techniczne, jak i rynkowe. To bardzo ważne, gdyż pozwala na prawidłowe określenie wartości dla badanej maszyny, która może być wykorzystana w takich przypadkach jak:

  • Sprzedaż maszyny
  • Uzyskanie finansowanie – kredyt/leasing
  • Dofinansowanie z PUP lub innych dotacji
  • Dla urzędów np. Do cła, akcyzy lub uregulowania innych podatków
  • Dla podziału majątku lub innych celów

Jeśli potrzebujesz rzetelnej wyceny maszyn i urządzeń, skontaktuj się z nami już dziś. Skorzystaj z profesjonalnych usług doświadczonego zespołu rzeczoznawców.