Testy FAT i SAT – weryfikacja zgodności maszyn i linii technologiczny z warunkami zamówienia.

Testy FAT (eng. – Factory Acceptance Tests) i SAT (eng. Side Acceptance Tests) to dwa rodzaje testów akceptacyjnych (odbiorczych) przeprowadzanych na końcu procesu produkcyjnego danego produktu, które weryfikują, czy dany sprzęt (np. linia technologiczna) lub system działa prawidłowo i jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi specyfikacjami. Są to dodatkowe, ale bardzo istotne próby odbiorcze maszyny.

Testy Fat/Sat urządzeń technicznych

Wykonywanie testów FAT i SAT podczas odbioru maszyny może zapewnić przedsiębiorstwom szereg znaczących przewag konkurencyjnych. Do najbardziej znaczących korzyści należy na przykład możliwość zapobiegania potencjalnym problemom; spokój ducha, że ​​zamówione maszyny zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją; że produkt jest sprawny I spełnia wymogi jakościowe podane w warunkach zamówienia; a także bezpieczeństwo posiadania wszelkich informacji związanych z danym systemem, zanim zostanie on oddany do użytku. Jest to forma potwierdzenia zgodności towaru z umową.

Różnice pomiędzy testami FAT i SAT

Testy FAT i SAT to specyficzny rodzaj odbiorów maszyny, linii technologicznej czy konkretnej inwestycji przemysłowej. Jest to forma weryfikacji zgodności maszyn z zamówieniem. Czym się różnią?

Główne różnice obejmują między innymi:

  • Lokalizacja: FAT przeprowadzany jest w siedzibie producenta maszyny, natomiast SAT w siedzibie przedstawiciela właściciela;
  • Warunki środowiskowe: poziomy temperatury i wilgotności w zakładzie producenta i dostawcy nie są takie same. Rzeczywiste warunki mediów, przyłączy, instalacji technologicznych takich jak sprężone powietrze czy para, można zapewnić jedynie podczas testów SAT na miejscu posadowienia maszyny;
  • Dokumentacja: Dokumentacja producenta podczas testów FAT jest bardzo szczegółowa, może zawierać m.in. rzuty konstrukcyjne poszczególnych elementów, specyfikację materiałową itp. Dokumentacja przeznaczona dla użytkownika wykorzystywana podczas testów SAT maszyn z reguły jest dopasowana do potrzeb użytkownika końcowego. Nierzadko zawierają one zupełnie inny zestaw danych.

Testy FAT

Przede wszystkim musimy zdefiniować, czym dokładnie są testy FAT. Tzw. fabryczne testy akceptacyjne mają na celu sprawdzenie produktu lub rozwiązania (maszyny, linii produkcyjnej itp.) w siedzibie dostawcy przed wysłaniem go do klienta. Testy FAT maszyny dokonywane są w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry związane z funkcjonalnością, wydajnością i jakością.

Ten rodzaj testu pozwala sprawdzić, czy rozwiązanie spełnia warunki stawiane przez warunki zamówienia, wymogi dokumentacyjne, wymiarowe i projektowe.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że testy FAT często przeprowadzane są wspólnie z klientami, aby podzielić się – z pierwszej ręki – wszelkimi możliwymi informacjami na temat działania systemu lub produktu.

Testy SAT

Jeśli chodzi o testy SAT, są to testy akceptacyjne przeprowadzane w docelowej lokalizacji – siedzibie klienta. Oznacza to, że są to pierwsze testy operacyjne maszyny lub linii technologicznej.

Ten rodzaj testu ma na celu zapewnienie prawidłowego działania maszyny lub system produkcyjnego przy pierwszym uruchomieniu i sprawdzenie, czy spełnia on wszystkie wymagania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wydajności. Testy SAT obejmują także weryfikację dokumentacji producenta, a jeżeli to wymagane również wszelkie niezbędne szkolenia kadry technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie i obsługę tego typu rozwiązań.

Jak przeprowadza się testy FAT/SAT

Jak wspomniano, zarówno testy FAT, jak i SAT są przeprowadzane są z reguły przez Rzeczoznawcę wspólnie z klientami, aby móc przekazać informacje techniczne i poprawić zrozumienie funkcjonowania danych maszyn.

Wykonanie testów FAT i SAT przed oddaniem do użytku jakichkolwiek nowych narzędzi przeznaczonych do prac produkcyjnych jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych. Tego typu testy zapobiegają zwiększonemu ryzyku problemów, oferując jednocześnie większe bezpieczeństwo powodzenia inwestycji oraz optymalne i skuteczne rozwiązywanie procesów pracy.

Nasi rzeczoznawcy maszyn i rzeczoznawcy samochodowi od wielu lat wspierają różnorodne przedsiębiorstwa swoją wiedzą i doświadczeniem w procesach odbiorów technicznych maszyn oraz pojazdów. Zakres testów ustalany jest zawsze w odniesieniu do potrzeb stron i wymogów specyfikacji zamówienia. Począwszy od przeglądu projektów technologicznych i technicznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, poprzez przygotowanie i przegląd Specyfikacji Wymagań Użytkownika, aż po prace przy maszynach, podczas produkcyjnych testów jakościowych i ilościowych. Na tej podstawie określa się zgodność maszyn z zamówieniem.

Takie testy obejmują m.in.: weryfikacja dokumentacji urządzenia (instrukcje, certyfikaty, CE) ; weryfikacja systemów bezpieczeństwa – alarmy i blokady, poziomy dostępu; weryfikacja poprawności pracy – zarządzanie recepturami, weryfikacja panelu sterowania; testy kalibracji oprzyrządowania, rodzaj zastosowanych komponentów itp.

Wszelkie kolejne etapy testów pozwalają wykazać czy maszyna w odniesieniu do warunków zamówienia cechuje się parametrami jakości, wydajności, zgodności z wymogami prawa i – w ogólnym rozrachunku – wykazać prawidłowe działanie sprzętu.