Bezpieczeństwo na placach zabaw. Praktyczne wskazówki wynikające z normy PN-EN 1176

Plac zabaw to miejsce, które kojarzy się z radością i beztroską dzieciństwa, ale dla rodziców, opiekunów oraz administratorów tych przestrzeni wiąże się z nieustającą troską o bezpieczeństwo. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, funkcjonowanie placów zabaw regulują określone normy, a jedną z nich jest seria PN-EN 1176. Jako Rzeczoznawcy Maszynowi oraz Urzadzeń Techniki wielokrotnie mamy doczynienia z konstrukcjami, które użytkowane są przez najmłodszych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najważniejszych aspektów kontroli placów zabaw wynikających ze wspomnianej normy oraz praktycznych kroków, które pomogą zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do zabawy.

Badania eksploatacyjne karuzeli.

Bezpieczeństwo placów zabaw.

Plac zabaw dla dzieci powinien być ogrodzony, a wszystkie urządzenia na nim dobrze przymocowane do podłoża i stabilne. Czy wiesz, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnia serwisy edukacyjne https://placezabaw.uokik.gov.pl/ zawierające przydatne informacje dla opiekunów dzieci, a także dla zarządców i właścicieli placów zabaw.

Na placu zabaw należy umieścić tablicę informacyjną. Określa ona zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego oraz informuje o zakazie wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw. Zawiera dane kontaktowe osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo tego miejsca oraz numer alarmowy do służb ratunkowych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na uwzględnienie obowiązujących aktów prawnych przy planowaniu lokalizacji placów zabaw. Zachowanie odległości od miejsc parkingowych, śmietników i innych obiektów.

Urządzenia zamontowane na placach zabaw winny spełniać wymagania Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 222), implementującej dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001r.

Podstawowe wymagania normy PN-EN 1176

Norma PN-EN 1176 zawiera szereg wytycznych dotyczących konstrukcji, instalacji i utrzymania urządzeń na placach zabaw.

Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodnie z przywołaną powyżej normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona  certyfikatem lub deklaracją zgodności).

Oto kluczowe zalecenia:

Bezpieczna konstrukcja: Urządzenia nie powinny posiadać ostrych krawędzi, wystających gwoździ czy śrub, które mogłyby spowodować zranienie. Wszystkie narożniki i krawędzie dostępne dla dzieci powinny być zaokrąglone.

Zachowanie bezpiecznych odstępów: Otwory i szczeliny w urządzeniach powinny być dostosowane tak, aby nie stanowiły ryzyka zakleszczenia palców czy głów dzieci. Norma określa maksymalne i minimalne wymiary otworów i szczelin.

Stabilność i trwałość materiałów: Materiały użyte do konstrukcji urządzeń muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie mogą też zmieniać swoich właściwości pod wpływem temperatury czy wilgotności.

Odpowiednia nawierzchnia: Pod urządzeniami, takimi jak huśtawki czy zjeżdżalnie, powinna znajdować się nawierzchnia amortyzująca upadek, tak aby zminimalizować ryzyko kontuzji w przypadku upadku.

Kontrola i utrzymanie placów zabaw

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7, zarządcy placów zabaw zobowiązani są do przeprowadzania regularnych kontroli, które obejmują:

Kontrola dzienna: Podstawowa inspekcja wzrokowa stanu urządzeń, skupiająca się na ewentualnych uszkodzeniach mechanicznych czy aktach wandalizmu.

Kontrola funkcjonalna: Przeprowadzana co kilka miesięcy, dokładniejsza niż kontrola dzienna, obejmująca ocenę zużycia sprzętu i jego funkcjonalności.

Coroczna kontrola podstawowa: Skupia się na ocenie bezpieczeństwa fundamentów, nawierzchni, śladów korozji oraz wykonanych napraw.

Prawidłowa odpowiedzialność i przeprowadzanie inspekcji

Bezpieczeństwo na placach zabaw zależy nie tylko od spełniania wymogów technicznych, ale również od systematyczności przeprowadzanych kontroli. Osoby odpowiedzialne za inspekcje powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Jest to kluczowe, aby zapewnić obiektywną ocenę stanu technicznego placu zabaw i jego wyposażenia.

Badania eksploatacyjne urządzeń technicznych wykorzystywanych na placach zabaw dokonywane przez Rzeczoznawców Universum pozwalają m.in. na ocenę skutków wypadków, wykazanie przyczyn uszkodzenia, ale także są podstawą do określenia wartości odszkodowania.

Gdzie zgłosić niebezpieczny plac zabaw?

Przede wszystkim powiadom zarządcę lub właściciela. Zastrzeżenia możesz również zgłosić do inspektoratu nadzoru budowlanego znajdującego się w każdym powiecie.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw jest priorytetem, który wymaga nieustannej uwagi zarówno od strony technicznej, jak i administracyjnej. Norma PN-EN 1176 dostarcza wskazówek, które pomagają w utrzymaniu placów zabaw w odpowiednim stanie. Pamiętajmy, że tylko regularna kontrola i odpowiednie zarządzanie mogą zagwarantować, że plac zabaw będzie bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci.