Rzeczoznawstwo

Usługi rzeczoznawcze

Główną misją naszej firmy z racji dostępu do wiedzy i zdobytego doświadczenia są usługi
rzeczoznawcze. W ramach tych usług wykonujemy opinie, ekspertyzy techniczne oraz wyceny.
Często proszeni jesteśmy o pomoc jako mediatorzy, konsultanci czy arbitrzy. Dzięki naszej
bezstronności i bogatej wiedzy świadczona przez nas usługa jest wiążąca dla obu stron.
Po ustaleniu przyczyn powstania uszkodzenia/wypadku możemy Państwu zaoferować najlepsze rozwiązanie problemu wynikającego z dalszego eksploatowania maszyn i urządzeń.

Świadczymy usługi z zakresu pojazdów samochodowych, samochodów osobowych , samochodów
ciężarowych , motocykli, autobusów, pojazdów specjalnych oraz maszyn i urządzeń technicznych
w tym z przemysłu ciężkiego, lotniczego, przetwórczego, spożywczego, medycznego.

Najczęściej mamy do czynienia z:

» Identyfikacją pojazdów samochodowych, motocykli maszyn i urządzeń
» Wyceną technicznego majątku ruchomego (dla wartości rynkowej, Celnej, Rezydualnej,
Historcyznej, Pozostałości)
» Sporządzeniem kosztorysu naprawy (wg. Cen producenta, wg rzemieślnika)
» Weryfikacją przedłożonych kosztorysów
» Analizą i weryfikacją wysokości kosztów napraw
» Ekspertyzą techniczną na temat skuteczności i zakresu napraw
» Ekspertyzami dotyczącymi uszkodzeń zaistniałych w czasie eksploatacji (przyczyna, oraz
sposób zabezpieczenia przed kolejnym takim przypadkiem)
» Opiniami dotyczącymi maszyn, urządzeń i pojazdów – unikatowych i zabytkowych
(dla celów urzędowych, księgowych, wprowadzenia na nasz rynek celny)
» Ocenami stanu technicznego oraz dotyczącymi zmian konstrukcyjnych w maszynach,
urządzeniach i pojazdach
» Ocenami maszyn i urządzeń pod względem wymagań BHP
» Opiniami dotyczącymi innowacyjności zastosowanych technologii
» Zabezpieczaniem śladów na miejscach zdarzenia, wypadku, kataklizmu
» Przygotowaniem dokumentacji technicznych
(instrukcje Obsługi – do deklaracji zgodności, minimalne wymagania, założenia projektowe)
» Opracowaniem świadectwa dopuszczenia
» Przygotowaniem dokumentacji do uzyskania certyfikatów CE
» Opracowaniem rysunków, szkiców, schematów
» Odtwarzaniem DTR

Posiadając stosowną wiedzą oraz niezbędne  doświadczenie i środki do wykonywania usług  zarówno dla polskich jak i zagranicznych zleceniodawców (dotyczy to :  państwa Unii Europejskiej oraz państw tzw. krajów byłego bloku wschodniego , Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Brazylii).