21 October 2018

Jesteśmy by wam pomóc

Biuro Rzeczoznawców Samochodowych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń Techniki

Szkolenia

Usługi szkoleniowe i edukacyjne Universum – Biuro Rzeczoznawców prowadzi również szkolenia z zakresu: » Likwidacji szkód komunikacyjnych – założenia i systematyka podejścia do opisu » Protokołu opisu szkód w pojeździe » Występowania i pojęcia szkody całkowitej » Wykrywania wcześniejszych szkód w pojeździe, sposobu ich rozpoznawania oraz klasyfikacji części i robocizny » Kwalfikowania i oceniania szkód […]

Rzeczoznawstwo

Usługi rzeczoznawcze Główną misją naszej firmy z racji dostępu do wiedzy i zdobytego doświadczenia są usługi rzeczoznawcze. W ramach tych usług wykonujemy opinie, ekspertyzy techniczne oraz wyceny. Często proszeni jesteśmy o pomoc jako mediatorzy, konsultanci czy arbitrzy. Dzięki naszej bezstronności i bogatej wiedzy świadczona przez nas usługa jest wiążąca dla obu stron. Po ustaleniu przyczyn […]