Szkolenia

Usługi szkoleniowe i edukacyjne


Universum – Biuro Rzeczoznawców prowadzi również szkolenia z zakresu:

» Likwidacji szkód komunikacyjnych – założenia i systematyka podejścia do opisu

» Protokołu opisu szkód w pojeździe

» Występowania i pojęcia szkody całkowitej

» Wykrywania wcześniejszych szkód w pojeździe, sposobu ich rozpoznawania oraz
klasyfikacji części i robocizny

» Kwalfikowania i oceniania szkód gradowych

» Lakierowania (dodatki do lakierów metalicznych, perłowych oraz cieniowanie)

» Stosowania elementów plastikowych w pojeździe, sposobu ich naprawy, lakierowania
i klasyfikacji uszkodzeń

» Programu INFO-EXPERT – dane techniczne prawidłowe wyliczenie wartości pojazdu
z wyposażeniem standardowym i dodatkowym, pojazdy nietypowe, podwyższenie
i obniżenie wartości pojazdu – dopuszczalne i wskazane zastosowania. Wyliczenie wartości
samochodów sprawnych i uszkodzonych oraz wyliczenie wartości pozostałości, wartości
szkody całkowitej i rynkowego ubytku wartości.

» Programu Eurotax (Autocalc, Autowert, Carwert, Egis, Infolak) – kalkulacje szkód
komunikacyjnych, wyliczanie wartości rynkowych, wyliczanie pozostałości, wyliczanie
wartości szkód całkowitych, identyfikacja danych technicznych, identyfikacja lakierów.

» Innych wybranych zagadnień – dotyczących budowy i technologii napraw

» Szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa maszynowego

» Szkolenia i aplikacji na rzeczoznawcę

» Szkolenia z zakresu rekonstrukcji zdarzeń z wykorzystaniem PC-Crash i Cyborg Idea

 

Przeprowadzamy również szkolenia z zasad, przepisów prawnych i procedur związanych
z likwidacją szkód dla TU.

Od roku 2011 wraz z Politechniką Wrocławską i TuvPol prowadzimy szkolenia oraz proces
certyfikacji rzeczoznawców maszynowych.

Ponadto nasze biuro specjalizuje się w sprawach spornych, w których trzeba ustalić
odpowiedzialność, zakres uszkodzeń oraz związek przyczynowo skutkowy.