Techniczna Likwidacja Szkód

Oferta technicznej likwidacji szkód
Techniczna likwidacja szkód komunikacyjnych i majątkowych.
Proponujemy likwidacje techniczną szkód  w zakres, których wchodzi :
przyjęcie zgłoszenia szkody
wypełnienie i przyjęcie od poszkodowanego druków według procedur Towarzystwa Ubezpieczeniowego
wykonanie oględzin pojazdu lub majątku

  •  OT
  • dokumentacja fotograficzna
  • kalkulacja audatex (bez odbioru) lub eurotax
  • w przypadku szkody całkowitej wyliczenie wartości szkody całkowitej
  • oględziny miejsca zdarzenia w zależności od potrzeb i jej zasadności
  • inne , wymagane zgodnie z procedurami Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Przesłanie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej