Pełna Likwidacja Szkód

Oferta na pełną likwidacje szkód

Propozycja dotyczy likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i osobowych.

Proponujemy Państwu kompleksową likwidację szkód wraz ze sporządzeniem polecenia wypłaty dla księgowości.
Zakres pełnej, kompleksowej likwidacji obejmuje:

 • przyjęcie zgłoszenia szkody
 • założenie teczki szkodowej
 • korespondencja z Poszkodowanym i instytucjami tj.: policja, leasing, bank, sprawca, sąd, inne
 • oględziny pojazdu,
 • oględziny miejsca szkody w razie potrzeby i zasadności
 • weryfikację techniczną i merytoryczną
 • ustalenie i przyjęcie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • wyliczenie wartości odszkodowania wg wymagań i ustaleń Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • przygotowanie polecenia wypłaty dla księgowości, dla Poszkodowanego (beneficjenta)
 • wprowadzanie danych do systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • przesłanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego opisanej i kompletnej teczki szkodowej

Jeżeli w trakcie likwidacji szkody lub po jej zakończeniu następuje odwołanie, każdą sprawę rozpatrujemy , pisemnie na nią odpowiadamy i uzasadniamy .
W przypadku oddania sprawy do sądu – przygotowujemy opis i uzasadnienie dla prawnika i Towarzystwa Ubezpieczeniowego.