Dawid Doliński/ / Likwidacja szkód, Ogólne

Likwidujemy szkody komunikacyjne, majątkowe i osobowe miedzy innymi, na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Likwidacja polega na weryfikacji i dokładnej analizie zakresu ubezpieczenia  ze zdarzeniem oraz kompletacji dokumentów.

 Główne  zadania likwidacji szkód to  między innymi :

  • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • stwierdzenie, czy powstałe zdarzenie  objęte jest odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w zakresie zawartej polisy,
  • zbadanie, czy umowa została zawarta zgodnie z obowiązującą procedurą,
  • sprawdzenie, czy polisa została opłacona w terminie,
  • zebranie informacji zawartych we wniosku zgłoszenia szkody  oraz sprawdzenie, czy dokument został wyczerpująco i kompletnie wypełniony.

 

Osobiście kontaktując się z klientami,  zawsze pytamy o adres mailowy. Nie po to żeby wysyłać reklamy, inwigilować czy zapisywać w bazach danych – potrzebujemy go w procesie likwidacyjnym aby móc szybko i sprawnie z Państwem się kontaktować. Jeżeli Państwa o to nikt nie pyta , proponujemy podać go sami.

 

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty, które są wymagane przy likwidacji szkody, a które powinien dostarczyć Poszkodowany  :

SZKODY  KOMUNIKACYJNE

Podstawowe dokumenty to : kopie/oryginały:

– wypełniony druk zgłoszenia szkody oraz określenie i  podpisanie się pod

decyzją dotyczącą sposobu likwidacji. Ten dokument w większości Towarzystw

Ubezpieczeniowych potrzebny jest  w oryginale. Ten druk powinien w sposób

szczegółowy opisać szkodę ( jej przyczynę, okoliczności powstania, przebieg

szkody, przedmiot i wartość szkody)

– dowód osobisty właściciela pojazdu – kopia
– dowód osobisty i prawo jazdy kierującego w chwili zdarzenia – kopia
– dowód rejestracyjny pojazdu – kopia
– ubezpieczenie OC – kopia
– jeżeli była policja na miejscu zdarzenia – notatka policyjna nazwę

komisariatu
– oświadczenie sprawcy (w oryginale)- informacja o numerze konta, na które ma

zostać przelana kwota odszkodowania

– Inne dokumenty związane z  szkodą,  jakich są Państwo w posiadaniu.

 

Jeżeli samochód jest pojazdem firmowym, to wymagane są dokumenty firmowe:

– Wpis do ewidencji / KRS

– Regon

– Nip

 

SZKODY MAJĄTKOWE

Podstawowe dokumenty to : kopie/oryginały:

– Wypełniony druk zgłoszenia szkody oraz określenie i  podpisanie się pod decyzją    

      dotyczącą sposobu likwidacji. Ten dokument w większości Towarzystw Ubezpieczeniowych potrzebny jest  w oryginale

– prawo własności nieruchomości

– dowód osobisty właściciela nieruchomości

– faktury zakupu, dowody zakupy , karty gwarancyjne itp. przedmiotów, które uległy

uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży 

– jeżeli była policja na miejscu zdarzenia – notatka policyjna ,nazwa komisariatu,

lub oświadczenie sprawcy
– informacja o numerze konta, na które ma zostać przelana kwota odszkodowania

– Inne dokumenty związane z szkodą,  jakich są Państwo w posiadaniu.

Jeżeli nieruchomość jest własnością lub wynajmowana przez firmę, to wymagane są dokumenty firmowe:

– Wpis do ewidencji / KRS

– Regon

– Nip

– wartość początkowa, księgowa, stawka amortyzacyjna itp.

– inne dokumenty w zależności od zawartej polisy, ryzyka i umowy miedzy stronami

Wykaz dokumentów niezbędnych przy likwidacji szkód majątkowych dla firm                     i korporacji – każdorazowo podawany jest przy zgłoszeniu szkody przez Firmę

 

SZKODY OSOBOWE

Podstawowe dokumenty to : kopie/oryginały:

– wypełniony druk zgłoszenia szkody oraz określenie i  podpisanie się pod

decyzją dotyczącą sposobu likwidacji. Ten dokument w większości Towarzystw

Ubezpieczeniowych potrzebny jest  w oryginale

– dowód osobisty osoby Poszkodowanej

– jeżeli była policja na miejscu   zdarzenia – notatka policyjna nazwę

komisariatu lub oświadczenie sprawcy
– dokumentacja medyczna

– rachunki, faktury za poniesione koszty

– informacja o numerze konta, na które ma zostać przelana kwota odszkodowania

 

Share this Post