Środków obrotowych

Kataklizmy, kradzieże, pożary, wyłudzenia, błąd to wszystko może być przyczyną strat w środkach obrotowych. W działalności gospodarczej tego typu zjawiska są nieuniknionym jej elementem. W świetle obowiązującywch w polsce przepisów prawnych i podatkowych nie zawsze te straty mogą być zakwalfikowane jako koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Straty w środkach obrotowych nie są wymienione w katalogu kosztów, które uznaje się za koszt podatkowy. Jest więc podstawa by pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania. Jednak nie zawsze będzie to możliwe.

Najczęściej w koszty można zaliczyć, te straty, które:

„… nie powstały z winy podatnika, zwłaszcza w skutek jego niedbalstwa, powstały w skutek zdarzeń nie przewidywalnych i nie możliwych do uniknięcia, zostały wykazane, udokumentowane i wyjaśnione w sposób bezsporny…”

I tutaj też jest potrzebne wykonanie stosownych ekspertyz, wycen, określeń stanów technicznych, przyczyn powstania wad lub zniszczeń.