Ocena ryzyka

Ryzyko ubezpieczeniowe jest bardzo istotnym zagadnieniem, ponieważ jest nieodłącznym elementem towarzyszącym człowiekowi w każdej dziedzinie jego działalności. Pojęcie ryzyka jest uniwersalne i niejednoznaczne, przez co staje się trudne do zdefiniowania. Dotyczy ono działalności politycznej, gospodarczej i społecznej. W każdej z wymienionych działalności jego realizacja pociąga za sobą określone skutki. Kwalifikacja oraz kwantyfikacja ryzyka jest bardzo ważnym aspektem związanym z funkcjonowaniem firm ubezpieczeniowych, pozwala ono na podjęcie kluczowych decyzji wiążących się z ubezpieczeniem danego rodzaju ryzyka i zarządzania nim.

Ryzyko dzielimy na:

  • ryzyko obiektywne i subiektywne,
  • ryzyko systematyczne i specyficzne,
  • ryzyko spekulatywne i czyste,
  • ryzyko statyczne i dynamiczne,
  • ryzyko osobowe i majątkowe.
  • ryzyko finansowe i niefinansowe,
  • ryzyko fundamentalne i partykularne,
  • ryzyko probabilistyczne i estymacyjne,

Dzięki odpowiednim podziałom możemy znaleźć źródło ryzyka, dążyć do jego wyeliminowania lub nim odpowiednio  zarządzać.

Nasza wykwalifikowana kadra pomoże Państwu z rozwiązaniem tego problemu.