Majątku

Wycena majątku ma duże znaczenie dla Firm w warunkach gospodarki rynkowej. Potrzebna jest w różnych sytuacjach, np.

  • Łączenia spółek,
  • Podziału spółek
  • prywatyzacji
  • zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego udziałów
  • wyceny dla potrzeb skarbowych lub ubezpieczeniowych

Wyceny możemy wykonać dla potrzeb całego przedsiębiorstwa lub jego części. Jest to zadanie odpowiedzialne, pracochłonne, a ponadto mocno zindywidualizowanie. W zależności od potrzeb i uzgodnień dobieramy metody i procedury najbardziej obiektywne dla badanego zagadnienia.