Branży Motoryzacyjnej

Wykonujemy niezależne ekspertyzy, opinie oraz wyceny w ramach usług branży motoryzacyjnej.  Zakres naszych usług jest  bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia  : 

Wyceny pojazdów

Oceny stanu technicznego

Kosztorysy napraw

Określenie wartości szkody

Identyfikację pojazdów,

Określenie parametrów technicznych

Wykonanie oględzin po naprawczych

Oceny stanu pojazdu po wypadku

Rekonstrukcję zdarzeń z wypadków drogowych, kolizji, dla Sądów, Prokuratur, Policji, Towarzystw Ubezpieczeniowych i osób indywidualnych

Opinie techniczne dotyczące pojazdów Unikatowych, historycznych, Zabytkowych, kolekcjonerskich

Opinie techniczne dla Wydziałów Komunikacji, Stacji kontroli pojazdów (m.in. dot. skorodowanych numerów identyfikacyjnych, parametrów technicznych lub zmian).

Weryfikacja kosztorysów i faktur

Określenie technologii naprawy

Ustalanie wartości pojazdu i wysokości odszkodowań

Określenie zgodności przedsięwzięcia czy zdarzenia z Prawem o Ruchu Drogowym