Audyty

W ramach naszej działalności wykonujemy audyty i sprawozdania zdawczo-finansowe w celu analizy działalności firmy, określenia jej słabych punków, czy ustalenia poziomu zabezpieczeń i certyfikatów bezpieczeństwa (w tym pożarowego, energetycznego, wartości).

Tego typu audyty są potrzebne przy zawieraniu umów ubezpieczenia, kontraktów z wymaganym wysokim zabezpieczeniem finansowym, sprzedaży, lub kupna udziałów przedsiębiorstw, analizy przyszłościowej – długoterminowego planowania.

Ponieważ każde przedsiębiorstwo powinno planować swój rozwój w rozległym okresie czasu nawet 40 lat, mamy do czynienia z audytami 5 letnimi, 10 letnimi, 15 oraz 25 letnimi i dłuższymi. Dzięki nim możemy przewidywać  poszczególne etapy oraz  realizować założenia  rozwojowe  firmy.

Audyty które wykonujemy:

– Budynków

– Energetyczne

– Bezpieczeństwa

– Środków obrotowych

– Zabezpieczeń kontraktowych